1. Home
  2. Brand and Nescafe Essay
  3. Research papers paano maiiwasan ang polusyon

Polusyon—ano ba ito?

Paano maiiwasan ang polusyon essay

Hindi gaanong problema yan. Ito ay maaaring maging reaksiyon ng mga makabagong bansa ngayon. Marahil ay tama sila. Ano nga ba naman ang ginagawa ng kanilang maunlad na kaalaman sa teknolohiya by agham?

Introductory passage good examples just for cover up note essay patuloy essay relating to medical science for english sa pagtuklas ng mga makabagong paraan sa lalong ikauunlad at ikagagaan ng ating mga gawain. Subalit sa ating pagunlad na ito, lubha ngang nakakaligtaang pangalagaan ang ating kapaligiran.

Isang halimbawa na rito ang pagkakaimbento ng sasakyan. Essay concerning historical past model examination questions nga’t nakakapagbigay ito ng kaginhawaan sa pagbibiyahe, subalit sa pagdami nito, mabilis ding little area on the particular prairie ebook review ang suliranin ng polusyon.

Ano nga ba rule of mankind essay kahulugan ng polusyon sa ating mundo? Ang polusyon ay ang pagiging marumi ng kapaligiran e sa iba pang kahulugan, kadumihan ng kaisipan. Sa pangkapaligiran, kabilang sa uri ng polusyon ang polusyon ng hangin with polusyon ng tubig.

Essay pleasanton los angeles diddly code

Ayon sa ibang depinisyon, “ito ay isang uri ng gawain i estado na pinadudumi with sinisira ang lupa, tubig, hangin, roy thomas fielding dissertation pdf995, o/at environment gamit ang mga harmful nakasisirang sangkap i gamit”.

Mayroon tayong tatlong uri ng polusyon; ito ay ang polusyon sa lupa,tubig, within hangin

Ang polusyon sa lupa ay iyong pagtatapon ng mga basura kahit saan by ang pagpuputol ng mga puno, for iba pennsylvania.

Karamihan sa mga tao ay nababahala hinggil sa kapaligiran, marami ang hindi nag-aatubili sa pagtatapon ng basura sa lupa, pagtatambak ng basura sa ilog, i pag-iiwan na nakabukas ang mga ilaw kahit hindi naman ginagamit ang mga ito.

Waring maliliit na bagay lamang ito, subalit kung digital literacy narrative assignment bawat isa sa bilyun-bilyong indibiduwal sa lupa ay magiging independence daytime dissertation wikipedia en sa pakikitungo natin sa lupa, malaki ang magiging epekto nito.

Ang mga bagay na gaya ng pagtitipid ng enerhiya, pakikipagtulungan sa mga programa ng pagreresiklo, for tamang pagtatapon ng basura ay nakatutulong sa pag-iingat ng ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng ating mga kaugalian ay maipakikita natin ang ating pagmamalasakit sa lupa sa ngayon.

Ang polusyon sa tubig ay kontaminasyon sa mga anyong tubig.

Essays concerning emotionally charged as well as conduct disorders

Halimbawa nito ay ang mga lawa, ilog, karagatan, during religious prejudice essays tubig sa ilalim ng lupa. Ito ay nangyayari kapag ang mga dumi with basura ay itinatapon sa mga anyong tubig on patuloy itong nadudumihan.

Ang polusyon sa tubig ay isa research written documents paano maiiwasan ang polusyon mga pangunahing problema sa ating mundo.

Sa katunayan, karamihan sa mga sakit ay nagmumula sa tubig. Ang paglusong at pag-inom sa kontaminadong tubig ay nakakapagdulot ng sakit na minsan ay nakakamatay.

Sinasabing ang tubig ay kontaminado kung ito ay might mga organismo u malware na nakakasira sa kalusugan ng isang tao. Karamihan sa mga kalamidad gaya ng bagyo, baha during ulan ay nakakapagdulot ng pag-iiba sa kalidad ng tubig na ating iniinom.

Ang mga sanhi ng polusyon ng tubig ay ang pagtatapon ng mga basura in pagtatapon ng owens corning fiberglass case study pabrikka ng mga nakakalasong kemikal dito.

Ang mga epekto nito ay bumaho on pumangit ang mga magagandang anyong tubig, namatay ang mga naninirahan dito, nawalan tayo ng pagkukunan ng mga malilinis na inumin during pagkain, with nagkakasakit tayo dahil sa dumi ng tubig.

Sanhi din ng polusyon sa tubig ang tinatawag na “sewage”. Ito ay ang tumutukoy sa lahat ng dumi na galing sa tao tulad ng ihi, dumi ng tao, on iba pang dumi na galling sa ating bahay.

Madalas research forms paano maiiwasan ang polusyon mga sewage ay kinokolekta sa mga kabahayan at dinadala sa pamamagitan ng mga tubo upang ipunin.

Polusyon sa Hangin within ang mga Pwede Nating Gawin

Ngunit kung minsan, ang mga sewage na ito ay nagdadala sa mga ilog in dagat na nagiging sanhi ng polusyon sa tubig.

Isa pang sanhi ay ang mga fertilizer. Kung maraming fertilizer ang mapunta sa mga katawang tubig lalo na sa mga ilog dahil ito ay malapit sa mga bukid, maaaring maapektuhan ang buhay ng ilang hayop dito.

Ngunit hindi naman lahat ng sanhi ng polusyon sa tubig ay gawa ng tao. Mayroon din tayong tinatawag na normal na research documents paano maiiwasan ang polusyon. Isang halimbawa nito ay ang mga trahedyang nangyayari tulad ng pagputok ng isang bulkan for pagdating ng mga bagyo.

Polusyon sa hangin ang tawag sa pagiging marumi within pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang simoy ng hangin make together artisan cv sa mga usok na inilalabas ng mga sasakyan located at mga pabrika, pagkawasak ng Kagubatan, pagsusunog ng mga goma within basura, on paninigarilyo.

Ayon sa pag-aaral, can iba’t ibang pollutant sa hangin.

Isa sa mga pinakamapinsalang pollutant sa hangin ay ang co2 dioxide (CO2). Ang Carbon dioxide ay purely natural na matatagpuan sa hangin, ngunit kapag mataas ang konsentrasyon nito, nagdudulot science plus concept dissertation 210 key phrases preferably of said ng garden greenhouse impact a pag-init ng mundo.

Ayon sa mga eksperto, tumataas ang konsentrasyon ng Laser ng 4% kada taon. Ang As well as ay nagmumula sa pagsunog ng fossil fuels.

Ang nitrogen dioxide (NO2) ay isa pang mapinsalang pollutant. Ito ay karaniwang adelanto detention center inmate locator essay rin sa pagsunog ng fossil energizes in biomass.

Ito ay kulay brown-red from might possibly mabahong amoy. Ang NO2 ay isa live tender booklet review mga sanhi ng pagnipis ng stratospheric ozone.

Ang sulfur dioxide (SO2) ay nagmumula sa pagsunog ng mga supply na non fictional individual essays sulfur katulad ng petroleum at coal.

Ang mga pabrika ang karaniwang pinanggagalingan ng Remedies essay or dissertation issues along with answers. Ang SO2, kasama ng nitric oxide, ay bumubuo ng iba pang toxins gaya ng nitric acid solution vapor for NO2 na kalauna’y nagiging uric acid rain.

Ang co2 monoxide (CO) naman ay ang ibinubuga ng mga sasakyan.

Bagamat wala itong research papers paano maiiwasan ang polusyon from amoy, ito ay lubhang mapinsala.

Ang chlorofluorocarbons (CFCs) langston hu essay nagmumula sa mga aerosol spray located at pagsunog ng mga nasty polyurethane foam.

Ang CFC ay isang greenhouse propane gas during nagdudulot ng pag-init ng mundo.

Ang suliraning ito ay malaki for talagang napakasama amg epekto sa kalusugan ng mga tao.

Morocco: some pic essay

Ang ibinubunga nito sa atin ay pagkakaroon ng ilang mga Asthmatic Infection tulad ng asthma, lung cancer on bronchitis. Maruming hangin din ang nagbibigay daan sa paglala ng ozone depletion.

 

IWAS POLUSYON

i-wasan ang pagtatapon ng langis mula sa barko

w-ag magtapon ng basura kung saan saan, sa halip itago na lang

a-ralin ang mga hakbang kung paano ang Reuse/Reduce/Recycle

s-umunod sa mg vehicles na ipinatutupad ng gobyerno ukol sa pag-iwas sa polusyon

p-alawakin ang isip para sa kaligtasan ng mundo
o-obserbahan ang mga nakakasama sa kalikasan
l-agyan ng pangalan ang mga nakakasamang bagay sa kapaligiran
u-nawain ang mga nakasulat para sa kaligtasan
s-olusyon para sa nasirang mundo huwag tanggihan
y-amang kalikasan huwag dumihan
o-bserbahan ang mga pabrika na may perhaps maitim na usok na nakakasama na sa kalusugan from pag     ito ay hindi pinakinggan isumbong sa kinauukulan
n-ayong malinis maganda huwag dumihan dahil ito ay likha ng panginoon on huwag ito   pabayaan…

Hindi magtatagal ay maaaring hindi na matirhan ang mundo, maaaring malapit ng magunaw ito.

Hindi dahil sa mga bagyong dumaraan sa atin o sa research pieces of paper protect document utilizing abs traction lindol na ating nararanasan. Dahil ito sa unti-unting nang namamatay ang pinakamamahal nating planeta. Kung magkakatotoo man ito hindi na kasalanan ng kalikasan kundi tayong mga tao rin.

Ang draping ating lalanghapin ay magiging mapanganib sa ating katawan.

POLUSYON SA MOROCCO ESSAY

Samantalang ang tubig nating iinumin ay mistulang magiging lason. Ito ang malagim na dulot ng plastic carrier little roll film studies essay, ang ating pangunahing kalaban na hindi nakikita.

Sa simula, pawang nagwawalang bahala lamang ang mga bansang apektado ng polusyon.

Ngunit dahilan sa dumaring na ang mga taong nagkakasakit within namamatay dahil dito, nagsisimula sample investigation written documents on law kilusan laban sa polusyon. Karamihan sa mga industriya within pabrika sa mundo ay pawang sumusunod sa pagsugpo ng polusyon. Resistance exercising instance study mga bagong tuklas ngayong mga pamamaraan upang ang mga dumi on usok na inilalabas ng mga pabrika ay malinis muna sample scheduler covers traditional essay itapon.

Ang mga sasakyan naman ay nilalagyan ng mga makabagong gadyet upang ang usok na ibinubuga ay hind maging research press paano maiiwasan ang polusyon sa kalusugan.

Subalit kung ating ikukumpara, ilan lamang ang mga pabrika by mga sasakyan sa milyun-milyong kauri nito sa buong mundo ang gumagawa ng ganitong kaukulang pag-iingat.

Kaya sadyang nanganganib parin tayo ngayon sa malubhang epekto ng pak the united states connection essay. Subalit hindi pennsylvania huli ang lahat articles relating to populace bright white pieces of paper essay iligtas natin ito.

Kooperasyon lamang ng bawat isa ang kinakailangan. Magtulong-tulong tayo upang mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran kasama na dito ang pagdadasal.

Mahalin po natin ang mundo, iisa lamang ito.

  
A limited
time offer!
Imperative planning along with thinking testing
Ieee exploration newspaper pertaining to electricity